Bewonerscommissies

Uw woning maakt deel uit van een groep woningen. Wij noemen dat complex of woongebouw. Wilt u wel eens meepraten en meedenken over zaken als onderhoud, schilderwerk en schoonmaakwerkzaamheden? Of woont u gewoon prettig in uw woning en wilt u ervoor zorgen dat dat zo blijft? Sluit u dan aan bij de bewonerscommissie.
Als er voor uw complex geen bewonerscommissie bestaat, kunt u het initiatief nemen tot de oprichting van een commissie. De Sint Agnes Woning Stichting kan en wil u daarbij van harte ondersteunen.© Sint Agnes Woning Stichting