Huurtoeslag

In Nederland heeft iedereen recht op een betaalbare woning. Daarom is er huurtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de huur voor huishoudens met een lager inkomen. Vanaf 1 januari 2006 betaalt de Belastingdienst de huurtoeslag uit.

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dit hangt af van de huurprijs van uw woning. Ook uw inkomen, gezinssituatie en leeftijd spelen hierbij een rol. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Dan kunt u het volgende doen:

  1. U neemt contact op met een van onze medewerkers,
    telefoon 0251 239480
  2. U kijkt op www.toeslagen.nl.
  3. Of u belt de belastingtelefoon: 0800-0543.

Heeft u al huurtoeslag?
De huurtoeslag die u maandelijks ontvangt, is een voorschot. De Belastingdienst beoordeelt achteraf of het werkelijke jaarinkomen overeenkwam met het geschatte jaarinkomen. Blijkt dat u uw inkomen te laag hebt ingeschat, dan betaalt u de teveel ontvangen toeslag terug. Heeft u uw inkomen te hoog ingeschat, dan krijgt u dit met terugwerkende kracht uitbetaald.
Geef wijzigingen direct door!
Zodra uw inkomen of gezinssituatie wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier van de Belastingdienst. Uw toeslag wordt in de maand na de verandering gewijzigd.© Sint Agnes Woning Stichting