Planmatig onderhoud

Jaarlijks worden ook grootonderhoudswerkzaamheden gepland. U moet hierbij denken aan schilderwerk, vervangen van dakbedekking en dergelijke. Het is natuurlijk prettig als bewoners dit ruim van tevoren weten. Zodra de startdatum van de werkzaamheden bekend is, ontvangen de bewoners van de betreffende woningen een brief.
Hieronder staan de werkzaamheden die voor het jaar 2021 zijn gepland:

Sint Agnesplantsoen
  • Geen werkzaamheden
Huize van de Nouweland
  • Behangen en schilderwerkzaamheden recreatiezaal
  • Tuin herinrichten
  • Dakventilatoren vervangen
  • Ventilatiekanalen appartementen reinigen
Laurawoningen
  • Geen werkzaamheden
Rozestaete
  • Liften; diverse onderdelen vernieuwen
  • Alg verwijderen van zijwangen dakkapellen en betonranden balkons
Deukelven
  • Geen werkzaamheden
Componist
  • Geen werkzaamheden


© Sint Agnes Woning Stichting