Planmatig onderhoud

Jaarlijks worden ook grootonderhoudswerkzaamheden gepland. U moet hierbij denken aan schilderwerk, vervangen van dakbedekking en dergelijke. Het is natuurlijk prettig als bewoners dit ruim van tevoren weten. Zodra de startdatum van de werkzaamheden bekend is, ontvangen de bewoners van de betreffende woningen een brief.
Hieronder staan de werkzaamheden die voor het jaar 2019 zijn gepland:

 Sint Agnesplantsoen en Kerklaan

  1. Driejaarlijks onderzoek /inspectie door Monumentenwacht .

Huize van de Nouweland

  1. Reinigen van de ventilatiekanalen. Uitgevoerd door de eigen dienst.
  2. Diverse werkzaamheden, indien noodzakelijk, aan de liften volgens opgave van Otis. Onder andere relais, deurmachine, regelingspakket, kooisloffenkabels, slofvoeringen.
  3. Brandslangen vernieuwen indien nodig. Aan de hand van het advies na de jaarlijkse controle.
  4. Schilderwerk aan deuren en kozijnen van het noodtrappenhuis.
  5. Schoonmaken en in de wax zetten van de kunststof kozijnen van de algemene ruimten.

Laura woningen

Geen werkzaamheden gepland.

Rozestaete

  1. Diverse werkzaamheden, indien noodzakelijk, aan de liften volgens opgave van Otis. Onder andere relais, deurmachine, regelingen, kooisloffen, deurrollen, kabels, slofvoeringen.

Deukelven

Geen werkzaamheden gepland

Componist

  1. Uitvoeren van een grote schilderbeurt van alle houten onderdelen.


© Sint Agnes Woning Stichting