Planmatig onderhoud

Jaarlijks worden ook grootonderhoudswerkzaamheden gepland. U moet hierbij denken aan schilderwerk, vervangen van dakbedekking en dergelijke. Het is natuurlijk prettig als bewoners dit ruim van tevoren weten. Zodra de startdatum van de werkzaamheden bekend is, ontvangen de bewoners van de betreffende woningen een brief.
Hieronder staan de werkzaamheden die voor het jaar 2018 zijn gepland:

 Sint Agnesplantsoen en Kerklaan

  1. Schilderwerk van alle buitenkozijnen, deuren en ramen, boeidelen, goten e.d..

Huize van de Nouweland

  1. Reinigen van de ventilatiekanalen. Uitgevoerd door de eigen dienst.
  2. Diverse werkzaamheden, indien noodzakelijk, aan de liften volgens opgave van Otis. Onder andere relais, deurmachine, regelingspakket, kooisloffenkabels, slofvoeringen.
  3. Vervangen van de twee grote cv ketels voor 6 kleinere ketels in cascade opstelling.
  4. Er zijn plannen om de entree te verplaatsen naar de voorzijde van het woongebouw. Na enige tegenslag in de werkvoorbereiding zal in september 2018 worden gestart met de daadwerkelijke uitvoering.

Laura woningen

  1. Schilderwerk van alle buitenkozijnen, deuren en ramen, boeidelen, goten e.d.

Rozestaete

  1. Indien nodig zullen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de lift: relais, regelingen, kooisloffen e.d. 

Deukelven

Geen werkzaamheden gepland

Componist

  1. Uitlijnen van de schachtleiders van de lift (aanbeveling ThyssenKrupp).


© Sint Agnes Woning Stichting