Projecten

De komende jaren heeft de Sint Agnes Woning Stichting ambities om haar woningbezit gereed te maken voor de toekomst. Zo zijn eind 2009 82 appartementen in het Poelenburgplantsoen (Rozestaete) gereed gekomen. Begin 2012 is de herontwikkeling van de patiowoningen aan de Deukelven afgerond.
In 2013 is ons fraaie nieuwbouwplan van 11 appartementen aan de Bachstraat (Componist) opgeleverd.

Op dit moment zijn geen (nieuw)bouwprojecten in ontwikkeling. De Sint Agnes Woning Stichting blijft wel aan de weg timmeren en zoekt naar wegen om het woningbestand te verbeteren, te vernieuwen en/of nieuw te bouwen.© Sint Agnes Woning Stichting