Locatie

 

(Locatie: geel omlijnd gebied Hoek Maerten van Heemskerckstraat en Carel van Manderstraat)

 © Sint Agnes Woning Stichting